polskienglishdeutsch
O Firmie

BioEnVentures jest firmą inwestycyjną zajmującą się przygotowaniem, budową i eksploatacją biogazowni rolniczych na terenie Polski.

Cały czas rozwijamy posiadany portfel projektów biogazowych dążąc do uzyskania maksymalnych korzyści skali i efektów synergii z produkcji energii odnawialnej w naszych instalacjach.


BioEnVentures reprezentuje wyłączenie polski kapitał i została założona przez prywatnych inwestorów pragnących przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Naszą Misją jest aktywny udział w rozwoju odnawialnych źródeł energii pozytywnie wpisujących się w najbliższe otoczenie społeczno – gospodarcze, zapewniając korzyści dla sąsiadów, dopasowując się do lokalnego środowiska.

Elektrownie biogazowe w praktyce są jedynym odnawialnym źródłem energii elektrycznej posiadającymi realny wpływ na warunki ekonomiczne dla obszaru na którym się znajdują. Wynika to z kooperacji z dostawcami substratów, zakupu usług logistycznych, dużego zatrudnienia pracowników w porównaniu do innych źródeł energii odnawialnej (na przykład elektrowni wiatrowych czy słonecznych).

Nasze projekty inwestycyjne przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju lokalnego dzięki:

  • redukcji emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, charakterystycznych dla konwencjonalnych źródeł energii;
  • wywieraniu pozytywnego wpływu na rozwój rolnictwa lokalnego – zwłaszcza w gminach, w których alokowane są nasze realizacje, poprzez długoterminowe kontraktowanie zakupu biomasy zielonej;
  • utylizacji problematycznych pozostałości pochodzących z lokalnego przemysłu przetwórstwa spożywczego oraz produkcji rolnej;
  • zapewnieniu miejsc pracy dla mieszkańców najbliższej okolicy biogazowni;
  • zapewnieniu wpływów z podatków lokalnych oraz innych podatków dla gmin, na których obszarze jest alokowane przedsięwzięcie;
  • tworzeniu lokalnych źródeł energii i uniezależnieniu się od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej i cieplnej.
Copyright: © 2014 BioEn Ventures B.M.V Sp. z o.o. Sp. K. Wszystkie prawa zastrzeżone.